Câu hỏi trắc nghiệm Da liễu - Giải phẫu và sinh lý của Da
1. Cấu trúc da gồm có mấy tầng ?
A. 1 tầng B. 2 tầng
C. 3 tầng D. 4 tầng
E. 5 tầng

2. Các tầng của da bao gồm
A. Thượng bì, trung bì và hạ bì
B. Thượng bì, bì và hạ bì
C. Trung bì, bì và hạ bì
D. Trung bì, hạ bì và biểu mô
E. Bì, hạ bì và màng đáy

3. Các tầng của da từ ngoài vào trong là:
A. Thượng bì, bì và hạ bì
B. Hạ bì, bì và thượng bì
C. Thượng bì, hạ bì và bì
D. Bì, thượng bì và hạ bì
E. Hạ bì, bì và thượng bì

4. Các tầng của da từ trong ra ngoài là:
A. Thượng bì, bì và hạ bì
B. Hạ bì, bì và thượng bì
C. Thượng bì, hạ bì và bì
D. Bì, thượng bì và hạ bì
E. Hạ bì, bì và thượng bì

5. Lớp đáy còn gọi là
A. Lớp sinh sản
B. Lớp gai
C. Lớp hạt
D. Lớp sáng
E. Lớp sừng

6. Thượng bì bao gồm mấy lớp
A. 1 lớp B. 2 lớp
C. 3 lớp D. 4 lớp
E. 5 tầng

7. Hắc tố bào có nhiệm vụ
A. Sản xuất ra melanin
B. Sản xuất ra mastocyte (dưỡng bào)
C. Sản xuất ra mồ hôi
D. Sản xuất ra myelin
E. Sản xuất ra albumin

8. Thượng bì gồm có
A. Lớp đáy, lớp niêm mạc, lớp gai, lớp mỡ, lớp biểu mô
B. Lớp đáy, lớp gai, lớp hạt, lớp sáng, lớp sừng
C. Lớp gai, lớp đáy, lớp sừng, lớp biểu mô, lớp mỡ
D. Lớp sừng, lớp thanh mạc, lớp niêm mạc, lớp gai, lớp sinh sản
E. Lớp hạt, lớp sáng, lớp sừng, lớp biểu mô, lớp niêm mạc

9. Hắc tố bào
A. Nằm phía dưới các tế bào đáy là những tế bào tối có tua, đó là hắc tố bào
B. Nàm phía dưới các tế bào đáy là những tế bào sáng có tua, đó là hắc tố bào
C. Nằm phía trên các tế bào đáy là những tế bào sáng có tua, đó là hắc tố bào
D. Nằm xen kẽ giữa hàng tế bào đáy là những tế bào sáng có tua, đó là hắc tố bào
E. Nằm phía trên các tế bào đáy là những tế bào tối có tua, đó là hắc tố bào

10. Đặc điểm của các tế bào thuộc lớp đáy (lớp sinh sản)
A. Gồm nhiều hàng tế bào đứng dưới màng đáy, thẳng góc với mặt da. Tế bào hình trụ hay hình vuông, ranh giới ít rõ ràng, nhân hình bầu dục khá lớn, tế bào chất ưa acid
B. Gồm nhiều hàng tế bào đứng dưới màng đáy, nằm nghiêng với mặt da. Tế bào hình tròn hay hình chữ nhật, ranh giới ít rõ ràng, nhân hình bầu dục khá lớn, tế bào chất ưa acid
C. Gồm 1 hàng tế bào đứng trên màng đáy, thẳng góc với mặt da. Tế bào hình trụ hay hình vuông, ranh giới ít rõ ràng, nhân hình bầu dục khá lớn, tế bào chất ưa kiềm
D. Gồm 1 hàng tế bào đứng trên màng đáy, thẳng góc với mặt da. Tế bào hình trụ hay hình vuông, ranh giới ít rõ ràng, nhân hình tròn khá lớn, tế bào chất ưa acid
E. Gồm 1 hàng tế bào đứng dưới màng đáy, nằm nghiêng với mặt da. Tế bào hình trụ hay hình vuông, ranh giới rõ ràng, nhân hình bầu dục rất bé, tế bào chất ưa kiềm

11. Lớp gai
A. Là lớp mỏng nhất của thượng bì
B. Là lớp nông nhất của thượng bì
C. Là lớp sâu nhất của thượng bì
D. Là lớp yếu nhất của thượng bì
E. Là lớp dày nhất của thượng bì

12. Lớp sáng
A. Nằm dưới lớp hạt
B. Nằm giữa lớp hạt
C. Nằm trên lớp hạt
D. Nằm ngoài lớp hạt
E. Nằm trong lớp hạt

13. Lớp sáng
A. Có 1-2 hàng tế bào, các tế bào vuông chứa melanin tạo hắc tố
B. Có 2-5 hàng tế bào, các tế bào đa giác, chứa dưỡng bào (mastocyte)
C. Có 1-3 hàng tế bào, các tế bào lục giác, chứa hemoglobin để tạo hồng cầu
D. Có 3-5 hàng tế bào, các tế bào tròn, chứa nhân heme gắn kết với sắt (Fe)
E. Có 2-3 hàng tế bào, các tế bào dẹt kéo dài chứa albumin có chất éléidin

14. Lớp sừng
A. Nằm trong cùng của thượng bì
B. Nằm ngoài cùng của thượng bì
C. Nằm trong cùng của bì
D. Nằm ngoài cùng của bì
E. Nằm trong cùng của hạ bì

15. Đặc điểm của các tế bào lớp sừng
A. Tế bào dẹt, không nhân ưa kiềm, xếp thành phiến dày chồng lên nhau
B. Tế bào tròn, có nhân, ưa toan (acid), xếp thành phiến mỏng chồng lên nhau
C. Tế bào trụ, không nhân, ưa kiềm, xếp thành tầng chồng lên nhau
D. Tế bào lát, có nhân, ưa toan (kiềm), xếp thành tầng chồng lên nhau
E. Tế bào dẹt không nhân, ưa toan (acid), xếp thành phiến mỏng chồng lên nhau

16. Lớp sừng
A. Luôn ở tình trạng sinh sản, những tế bào mới ở lớp cơ bản, già cỗi, hư biến rồi bong ra
B. Luôn ở tình trạng tăng trưởng, những tế bào mới ở lớp nền, già cỗi dần rồi bong tróc ra
C. Luôn ở tình trạng phát triển, những tế bào già cỗi ở lớp cơ bản, hư biến rồi bong ra
D. Luôn ở tình trạng tiêu hủy, những tế bào già cỗi ở lớp nền, bong tróc ra
E. Luôn ở tình trạng thoái hóa, những tế bào mới mau chóng trở nên già cỗi rồi thoái hóa

17. Lớp bì
A. Nằm giữa hạ bì và mô mỡ dưới da
B. Nằm giữa lớp bì và mô liên kết
C. Nằm giữa thượng bì và mô mỡ dưới da
D. Nằm giữa lớp hạ bì và mô liên kết
E. Nằm giữa lớp bì và mô mỡ dưới da

18. Thượng bì và bì được ngăn cách bởi
A. 1 màng đáy phẳng, kích thước khoảng 1 micromettre
B. 1 màng đáy hình gợn sóng mỏng, kích thước khoảng 0,5 micromettre
C. 1 màng đáy hình gợn sóng dày, kích thước khoảng 1 micromettre
D. 1 màng đáy lõm, kích thước khoảng 0,5 micromettre
E. 1 màng đáy lồi, kích thước khoảng 1 micromettre

19. Nhú bì là:
A. Phần Thượng bì nhô lên
B. Phần bì lõm xuống
C. Phần hạ bì nhô lên
D. Phần thượng bì lõm xuống
E. Phần bì nhô lên

20. Mào thượng bì là:
A. Phần hạ bì lõm xuống
B. Phần bì lồi lên
C. Phần thượng bì lõm xuống
D. Phần thượng lồi lên
E. Phần bì lõm xuống

21. Mô bì có thể chia thành
A. 1 phần B. 2 phần
C. 3 phần D. 4 phần
E. 5 phần

22. Mô bì gồm
A. Bì nhú và thượng bì
B. Bì lưới và bì
C. Bì nhú và hạ bì
D. Bì nhú và bì lưới
E. Bì lưới và thượng bì

23. Bì nhú còn gọi là
A. Bì nông B. Bì sâu
C. Bì mỏng D. Bì dày
E. Bì giữa

24. Bì nhú gồm
A. Nhiều tế bào và nhiều collagen
B. Ít tế bào và ít mô sợi
C. Nhiều tế bào và nhiều mô sợi
D. Ít tế bào và nhiều mô sợi
E. Nhiều tế bào và ít mô sợi

25. Bì lưới gồm có mấy lớp
A. 1 lớp B. 2 lớp
C. 3 lớp D. 4 lớp
D. 5 lớp

26. Bì lưới gồm có
A. Bì nông (hay nhú bì) và bì giữa (hay lớp đệm)
B. Bì nông (hay nhú bì và bì sâu
C. Bì giữa (hay lớp đệm) và bì sâu
D. Bì giữa (hay lớp đệm) và thượng bì
E. Bì sâu và hạ bì
27. Bì lưới gồm
A. Chủ yếu là mô sợi, còn tế bào thì ít
B. Chủ yếu là tế bào, còn mô sợi thì ít
C. Chủ yếu là mô sợi, tế bào cũng rất nhiều
D. Ít cả mô sợi lẫn tế bào
E. Không có mô sợi lẫn tế bào

28. Bì được cấu tạo bởi 3 thành phần
A. Chất cơ bản, tế bào và lưới
B. Tế bào, sợi và melanin
C. Sợi, chất cơ bản và melanin
D. Sợi, chất cơ bản và tế bào
E. Chất cơ bản, tế bào và melanin

29. Lớp sợi của lớp bì có đặc điểm
A. Gồm sợi keo, đàn hồi, chủ yếu là các sợi đàn hồi xếp thành hàng dài
B. Gồm sợi lưới, sợi đàn hồi, chủ yếu là các sợi keo xếp thành chuỗi
C. Gồm sợi keo, sợi lưới, chủ yếu các sợi lưới nằm song song với nhau
D. Gồm sợi keo, sợi đàn hồi, sợi lưới, chủ yếu là những sợi keo xếp thành bó đan với nhau
E. Gồm sợi đàn hồi, sợi lưới, tế bào hạt, những sợi lưới xếp thành chuỗi xen kẽ sợi đàn hồi

30. Chất cơ bản của lớp bì có đặc điểm
A. Vô hình, nằm giữa các tế bào sợi và những cấu trúc khác của lớp bì
B. Hữu hình, nằm trong các cấu trúc của lớp bì
C. Vô hình, nằm trong các tế bào sợi
D. Hữu hình, nằm giữa các tế bào sợi và collagen
E. Vô hình, nằm giữa các tế bào sợi và những cấu trúc khác của lớp bì

31. Đặc điểm tế bào của lớp bì
A. Tế bào sợi hình tròn, không có nhân, có tác dụng làm da mau lành khi bị tổn thương
B. Tế bào sợi hình bầu dục, có nhân nhỏ hình tròn, có tác dụng co cơ
C. Tế bào sợi hình thoi, có nhân to hình bầu dục, có tác dụng làm da lên xẹo
D. Tế bào sợi kéo dài, có nhân nhỏ hình bầu dục, có tác dụng làm da sạm màu
E. Tế bào sợi co nhỏ, không có nhân, có tác dụng hỗ trợ tạo mồ hôi

32. Tế bào của lớp bì gồm có
A. Tế bào gai, mô bào và dưỡng bào
B. Tế bào sợi, mô bào và dưỡng bào
C. Tế bào lưới, tế bào sợi và dưỡng bào
D. Tế bào đáy, dưỡng bào và tế bào gai
E. Tế bào sợi, dưỡng bào và tế bào gai

33. Mô bào của lớp bì có đặc điểm
A. Đóng vai trò bảo vệ cơ thể
B. Hình bầu dục hoặc hình đa giác, nhân lớn và đặc
C. Hình thoi hoặc hình sao, nhân bé và đặc
D. A và C đúng
E. B và C đúng

34. Mạch máu của lớp bì
A. Gồm động mạch nhỏ, tĩnh mạch nhỏ và mao mạch, xếp thành 2 hệ thống
B. Gồm động mạch nhỏ, tĩnh mạch nhỏ và mao mạch, xếp thành 3 hệ thống
C. Gồm động mạch nhỏ, tĩnh mạch lớn và mao mạch, xếp thành 2 hệ thống
D. Gồm động mạch lớn, tĩnh mạch nhỏ và mao mạch, xếp thành 3 hệ thống
E. Gồm động mạch lớn, tĩnh mạch lớn và mao mạch, xếp thành 2 hệ thống

34 BIS. Mạch máu của lớp bì
A. Hệ thống nông ở phần hạ bì, hệ thống sâu ở phần bì nhú, 2 hệ thống này thông với nhau
B. Hệ thống nông ở phần bì nhú, hệ thống sâu ở phần hạ bì, 2 hệ thống này thông với nhau
C. Hệ thống nông ở phần hạ bì, hệ thống sâu ở phần bì nhú, 2 hệ thống này không thông với nhau
D. Hệ thống nông ở phần bì nhú, hệ thống sâu ở phần hạ bì, 2 hệ thống này không thông với nhau
E. Tất cả đều sai

35. Glomus là cấu trúc đặc biệt
A. Ở các ngón chân có các động tĩnh mạch lớn thông với nhau qua mao mạch
B. Ở các ngón tay có các động tĩnh mạch lớn thông với nhau qua mao mạch
C. Ở các ngón chân có các động tĩnh mạch nhỏ thông với nhau không qua mao mạch
D. Ở các ngón tay có các động tĩnh mạch nhỏ thông với nhau không qua mao mạch
E. Tất cả đều sai

36. Mạch máu có nhiều ở
A. Vùng mặt, tai, cằm, trán và vùng quanh hậu môn
B. Vùng lưng, vùng vai và vùng thắt lưng
C. Vùng mặt, môi, gan bàn tay, gan bàn chân, da vùng sinh dục và quanh hậu môn
D. Vùng vai, môi, gan bàn chân và da vùng sinh dục
E. Vùng gan bàn tay, da vùng sinh dục, quanh hậu môn và da vùng quanh đùi

37. Mạch bạch huyết của da
A. Có 2 hệ thống: nông và sâu
B. Có 3 hệ thống: nông, trung gian và sâu
C. Có 4 hệ thống: nông, trung gian, sâu và rất sâu
D. Tất cả đều sai
E. Tất cả đều đúng

38. Thần kinh của da
A. Có 1 loại thần kinh duy nhất
B. Có 2 loại thần kinh
C. Có 3 loại thần kinh
D. Có 4 loại thần kinh
E. Có 5 loại thần kinh

39. Thần kinh của da
A. Gồm thần kinh não tủy có vỏ myelin và thân kinh giao cảm có vỏ myelin
B. Gồm thần kinh não tủy không có vỏ myelin và thần kinh giao cảm không có vỏ myelin
C. Gồm thần kinh não tủy không có vỏ myelin và thần kinh giao cảm có vỏ myelin
D. Gồm thần kinh não tủy có vỏ myelin và thần kinh giao cảm không có vỏ myelin
E. Tất cả đều sai

40. Thần kinh não tủy lớp bì của da
A. Có vỏ myelin bao bọc
B. Không có vỏ myelin bao bọc
C. Có nơi có vỏ myelin có nơi không có vỏ myelin bao bọc
D. Tất cả đều đúng
E. Tất cả đều sai

41. Thần kinh não tủy lớp bì của da
A. Có vỏ myelin bao bọc
B. Có nhánh đi riêng biệt
C. Phụ trách chức năng cảm giác
D. Tất cả đều đúng
E. Tất cả đều sai

42. Thần kinh não tủy lớp bì của da
A. Phụ trách chức năng vận động
B. Phụ trách chức năng cảm giác
C. Phụ trách chức năng điều kiển mạch máu, cơ nang lông tuyến mồ hôi
D. Phụ trách chức năng giao cảm
E. Phụ trách chức năng phó giao cảm

43. Thần kinh giao cảm lớp bì của da
A. Không có myelin
B. Chạy bên trong các bao mạch máu
C. Điều khiển mạch máu
D. Điều khiển cơ nang lông tuyến mồ hôi
E. Tất cả đều đúng

44. Thần kinh giao cảm lớp bì của da
A. Phụ trách chức năng vận động cơ bì
B. Phụ trách chức năng cảm giác nông
C. Phụ trách chức năng cảm giác sâu
D. Phụ trách chức năng điều kiển mạch máu, cơ nang lông tuyến mồ hôi
E. Phụ trách chức năng phó giao cảm

45. Các phần phụ của lớp bì gồm có
A. Tuyến mồ hôi
B. Tuyến bã
C. Lông, tóc, móng
D. Tất cả đều sai
E. Tất cả đều đúng

46. Các phần phụ của lớp bì gồm có đặc điểm
A. Các tuyến mồ hôi, tuyến bã, lông, tóc và móng không có cùng nguồn gốc phôi thai học với thượng bì nhưng lại nằm ở lớp bì và bì sâu
B. Các tuyến mồ hôi, tuyến bã, lông, tóc và móng có cùng nguồn gốc phôi thai học với thượng bì nhưng lại nằm ở lớp bì và bì sâu
C. Các tuyến mồ hôi, tuyến bã, lông, tóc và móng không có cùng nguồn gốc phôi thai học với lớp thượng bì và không nằm ở lớp bì và bì sâu
D. Các tuyến mồ hôi, tuyến bã, lông, tóc và móng có cùng nguồn gốc phôi thai học với lớp thượng bì nhưng không nằm ở lớp bì và bì sâu
E. Tất cả đều sai

47. Tuyến mồ hôi
A. Gồm 1 loại là tuyến mồ hôi nước
B. Gồm 2 loại là tuyến mồ hôi nước và tuyến mồ hôi nhờn
C. Gồm 3 loại là tuyến mồ hôi nước, tuyến mồ hôi nhờn và tuyến bã
D. Gồm 4 loại là tuyến mồ hôi nước, tuyến mồ hôi nhờn, tuyến bã và lông tóc
E. Gồm 5 loại là tuyến mồ hôi nước, tuyến mồ hôi nhờn, tuyến bã, lông tóc và móng

48. Tuyến mồ hôi nước được cấu tạo gồm
A. Chỉ có 1 phần : phần tiết mồ hôi nước
B. Có 2 phần : phần tiết, phần ống qua trung bì
C. Có 3 phần : phần tiết, phần ống qua trung bì và phần ống qua thượng bì
D. Có 4 phần : phần tiết, phần ống qua trung bì, phần ống qua thượng bì và phần ống qua hạ bì
E. Có 5 phần : phần tiết, phần ống qua trung bì, qua thượng bì, qua hạ bì và qua lớp bì sâu

49. Tuyến mồ hôi nước
A. Phần tiết hình tròn, khu trú ở lớp bì giữa hay bì sâu
B. Phần ống đi qua trung bì có cấu trúc như phần tiết nhưng ít bài tiết
C. Phần ống đi qua thượng bì có hình xoắn ốc và tế bào có nhiễm hạt sừng
D. Tất cả đều đúng
E. Tất cả đều sai

50. Tuyến mồ hôi nước có nhiều ở
A. Mu bàn tay, mu bàn chân, rất nhiều ở môi, quy đầu, âm vật và môi nhỏ
B. Lòng bàn tay, lòng bàn chân, rất nhiều ở môi, quy đầu, âm vật và môi nhỏ
C. Mu bàn tay, mu bàn chân, không có ở môi, quy đầu, âm vật và môi nhỏ
D. Lòng bàn tay, lòng bàn chân, không có ở môi, quy đầu, âm vật, môi nhỏ
E. Vùng nách, mi mắt, ống tai ngoài, vú, quanh hậu môn, gần xương mu, âm hộ, bìu, quanh rốn

51. Tuyến mồ hôi nước có bao nhiêu tuyến trên 1 cm2 da
A. 10-30 tuyến/cm2 da
B. 30-60 tuyến/cm2 da
C. 60-100 tuyến/cm2 da
D. 100-140 tuyến/cm2 da
E. 140-340 tuyến/cm2 da

52. Tuyến mồ hôi nhờn có nhiều ở
A. Vùng nách, mi mắt, ống tai ngoài, vú, chung quanh hậu môn, vùng gần xương mu, âm hộ, bìu, quanh rốn
B. Lòng bàn tay, lòng bàn chân, không có ở môi, quy đầu, âm vật và môi nhỏ
C. Mu bàn tay, mu bàn chân, môi, quy đầu, âm vật và môi nhỏ
D. Vùng bẹn, ống tai trong, quanh rốn, trán và vùng cằm
E. Vùng cổ, bụng, ngực, đùi và cánh tay

53. Tế bào tiết của tuyến mồ hôi nhờn khi tiết ra sẽ
A. Bị hủy một phần và đổ vào nang lông đoạn dưới tuyến bã
B. Bị hủy một phần và đổ vào nang lông đoạn trên tuyến bã
C. Bị hủy toàn bộ và đổ vào nang lông đoạn dưới tuyến bã
D. Bị hủy toàn bộ và đổ vào nang lông đoạn trên tuyến bã
E. Tất cả đều sai

54. Tuyến mồ hôi nhờn có cấu trúc .......................so với tuyến mồ hôi nước
A. Lớn hơn
B. Bằng
C. Nhỏ hơn
D. Đôi khi lớn hơn, đôi khi nhỏ hơn
E. Tất cả đều sai

55. Tuyến bã thuộc phần phụ của lớp bì có
A. 100-400 tuyến bã trên 1 cm2
B. 400-900 tuyến bã trên 1 cm2
C. 900-1300 tuyến bã trên 1 cm2
D. 1300-1600 tuyến bã trên 1 cm2
E. 1600-2000 tuyến bã trên 1 cm2

56. Tuyến bã thuộc phần phụ của lớp bì có nhiều ở
A. Vùng cằm, cổ, ngực, bẹn và thường đi đôi với móng
B. Vùng thái dương, bụng, lưng và thường đi đôi với lông tóc
C. Vùng trán, ngực, lưng, và thường đi đôi với nang lông
D. Vùng bụng, bẹn, mông, lưng và thường đi đôi với tuyến mồ hôi nước
E. Vùng bẹn, lưng, thắt lưng, hông và thường đi đôi với tuyến mồ hôi nhờn

57. Cấu trúc của tuyến bã có đặc điểm
A. Gồm nhiều thùy lớn, các tế bào chứa đầy lipid, nhân tế bào ở ngoại vi, chất bã được tiết ra theo một ống dẫn thông với nữa phần trên của nang lông
B. Gồm nhiều thùy nhỏ, các tế bào chứa đầy protein, nhân tế bào ở trung tâm, chất bã được tiết ra theo nhiều ống dẫn thông với nữa phần dưới của nang lông
C. Gồm nhiều thùy lớn, các tế bào chứa đầy glucid, nhân tế bào ở ngoại vi, chất bã được tiết ra theo một ống dẫn thông với nữa phần trên của nang lông
D. Gồm nhiều thùy nhỏ, các tế bào chứa đầy không bào mỡ, nhân tế bào ở trung tâm, chất bã được tiết ra theo một ống dẫn thông với nữa phần trên của nang lông
E. Gồm nhiều thùy lớn, các tế bào trống rỗng, không chứa chất gì, nhân tế bào ở ngoại vi, chất bã được tiết ra theo nhiều ống dẫn thông với nữa phần dưới của nang lông

58. Lông tóc thuộc phần phụ của lớp bì có đặc điểm
A. Tiếp cận với tuyến bã
B. Bên trong chứa sợi lông
C. Là phần lõ sâu xuống của thượng bì
D. Nang lông ở rải rác khắp người trừ lòng bàn tay và lòng bàn chân
E. Tất cả đều đúng

59. Nang lông thuộc phần phụ của lớp bì có đặc điểm
A. Nang lông không có ở trên người
B. Nang lông rải rác khắp người trừ lòng bàn tay và lòng bàn chân
C. Nang lông rải rác khắp người kể cả lòng bàn tay và lòng bàn chân
D. Nang lông rải rác khắp người trừ mu bàn tay và mu bàn chân
E. Nang lông có dày đặc tất cả mọi nơi trên da

60. Mỗi nang lông thuộc phần phụ của lớp bì gồm
A. 1 phần: bao lông
B. 2 phần: cổ nang và bao lông
C. 3 phần: miệng nang, cổ nang và bao lông
D. 4 phần: chân nang, miệng nang, cổ nang và bao lông
E. 5 phần: đầu nang, chân nang, miệng nang, cổ nang và bao lông
61. Miệng nang lông thuộc phần phụ của lớp bì có đặc điểm
A. Miệng nang lông hẹp có miệng tuyến bã thông ra ngoài
B. Miệng nang lông là phần dài nhất ăn sâu xuống hạ bì
C. Miệng nang lông không thông ra với mặt da
D. Miệng nang lông thông ra với mặt da
E. Tất cả đều đúng

62. Cổ nang lông thuộc phần phụ của lớp bì có đặc điểm
A. Cổ nang lông hẹp có miệng tuyến bã thông ra ngoài
B. Cổ nang lông là phần dài nhất ăn sâu xuống hạ bì
C. Cổ nang lông không thông ra với mặt da
D. Cổ nang lông thông ra với mặt da
E. Tất cả đều đúng

63. Cổ nang lông thuộc phần phụ của lớp bì có đặc điểm
A. Cổ nang lông rộng có miệng tuyến bã thông vào trong
B. Cổ nang lông hẹp không có miệng tuyến bã
C. Cổ nang lông rộng có miệng tuyến bã thông ra ngoài
D. Cổ nang lông hẹp có miệng tuyến bã thông vào trong
E. Cổ nang lông hẹp có miệng tuyến bã thông ra ngoài

64. Bao nang lông thuộc phần phụ của lớp bì có đặc điểm
A. Bao nang lông hẹp có miệng tuyến bã thông ra ngoài
B. Bao nang lông là phần dài nhất ăn sâu xuống hạ bì
C. Bao nang lông không thông ra với mặt da
D. Bao nang lông thông ra với mặt da
E. Tất cả đều đúng

65. Bao nang lông thuộc phần phụ của lớp bì có đặc điểm
A. Bao nang lông là phần dài nhất, ăn sâu xuống thượng bì
B. Bao nang lông là phần ngắn nhất, ăn sâu xuống hạ bì
C. Bao nang lông là phần dài nhất, ăn sâu xuống hạ bì
D. Bao nang lông là phần ngắn nhất, ăn sâu xuống thượng bì
E. Bao nang lông là phần dài nhất, ăn sâu xuống thượng bì

66. Trung bình trên tất cả mặt da có khoảng
A. 1-30 triệu sợi lông tóc
B. 30-150 triệu sợi lông tóc
C. 150-300 triệu sợi lông tóc
D. 300-450 triệu sợi lông tóc
E. 450-600 triệu sợi lông tóc

67. Tốc độ mọc lông tóc theo chu kỳ tăng trưởng khoảng
A. 0,1-0,5 mm/ngày
B. 0,1-0.5 mm/tuần
C. 0,1-0,5 mm/tháng
D. 0,1-0,5 mm/3 tháng
E. 0,1-0,5 mm/năm

68. Móng thuộc phần phụ của lớp bì có đặc điểm
A. Là cấu trúc hóa sừng mọc ra trở thành móng
B. Móng gồm có mầm sinh móng nằm trong rãnh móng
C. Thân móng cố định dính chắc vào giường móng và một bờ tự do
D. Chung quanh móng là các nếp bên và nếp sâu
E. Tất cả đều đúng

69. Hạ bì có đặc điểm
A. Là mô mỡ dưới da, nằm giữa trung bì và cân hoặc màng xương
B. Mô mỡ được cấu trúc bởi sợi keo, sợi đàn hồi, sợi lưới chia thành nhiều ngăn
C. Trong mô mỡ có chứa tế bào mỡ hình tròn, sáng, chứa đầy mỡ
D. Tất cả đều đúng
E. Tất cả đều sai

70. Mô mỡ của hạ bì
A. Ở trên da, nằm giữa trung bì và cân hoặc màng xương
B. Ở dưới da, nằm giữa trung bì và cân hoặc màng xương
C. Ở dưới da, nằm trên trung bì, cân hoặc màng xương
D. Ở trên da, nằm dưới trung bì, cân hoặc màng xương
E. Ở trên da, nằm trong trung bì, cân hoặc màng xương

Đáp án tham khảo

1. C - tầng ngoài, tầng giữa và tầng dưới
2. B
3. A
4. B
5. A
6. E - 5 lớp từ trong ra ngoài
7. A
8. B
9. D
10. C
11. E
12. C
13. E
14. B
15. E
16. A
17. C
18. B
19.
20. C
21. B
22. D
23. A
24. E
25. B
26. C
27. A
28. D
29. D
30.
31. C
32. B
33.
34.
35. D
36. C
37. A
38. B
39. D
40. A
41. D
42. B
43. E
44. D
45. E
46. B
47. B
48. C
49. D
50. D
51. E
52. A
53. B
54. A
55. B
56. C
57. D
58. E
59. B

60. C

Theo: chiaseykhoa.com

Share on Google Plus

About drluc

 • Bác sĩ nhà quê
 • - Mọi người rồi sẽ quên đi điều bạn nói
  - Họ cũng sẽ quên đi việc bạn làm
  - Nhưng họ sẽ không quên những gì bạn làm họ cảm nhận
  - Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại
  - SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM VÀ CHIA SẺ!
   Blogger Comment
   Facebook Comment

  0 comments:

  Post a Comment

  Hotline: 0984.260.391