Câu hỏi trắc nghiệm Mô phôi Y Hà Nội : Bài mô hệ hô hấp

Hình ảnh mô Hệ hô hấp
Câu 1
Đơn vị cấu tạo và chức năng của phổi:
A)
Thuỳ phổi.
B)
Tiểu thuỳ phổi.
C)
Chùm ống phế nang.                              
D)
Phế nang
Đáp án
B
Câu 2
Cấu trúc không có ở thành tiểu phế quản:
A)
Lông chuyển.
B)
Mô bạch huyết.
C)
Sụn trong.
D)
Cơ Reissessen.
Đáp án
C
Câu 3
Cấu trúc không tham gia vào chức năng bảo vệ của phế quản
A)
Lông chuyển.
B)
Mô bạch huyết.
C)
Các tuyến nhầy và tuyến pha.
D)
Cơ Reissessen.
Đáp án
D
Câu 4
Cấu trúc không tham gia hàng rào trao đổi khí ở phổi:
A)
Biểu mô hô hấp.
B)
Tế bào nội mô.
C)
Màng đáy mao mạch và màng đáy biểu mô hô hấp.
D)
Cơ Reissessen.
Đáp án
D
Câu 5
Cấu trúc không tham gia cấu tạo phế nang:
A)
Phế bào.
B)
Mao mạch hô hấp.
C)
Lông chuyển.
D)
Đại thực bào.
Đáp án
C
Câu 6
Cấu trúc không có trong vách gian phế nang:
A)
Phế bào.
B)
Mao mạch hô hấp.
C)
Tế bào chứa mỡ.
D)
Đại thực bào.
Đáp án
A
Câu 7
Biểu mô của phế quản:
A)
Trụ giả tầng có lông chuyển.
B)
Trụ đơn có lông chuyển.
C)
Vuông đơn có lông chuyển.
D)
Lát đơn có lông chuyển.
Đáp án
A
Câu 8
Biểu mô của tiểu phế quản:
A)
Trụ giả tầng có lông chuyển.
B)
Trụ đơn có lông chuyển.
C)
Vuông đơn có lông chuyển.
D)
Lát đơn có lông chuyển.
Đáp án
B
Câu 9
Biểu mô của tiểu phế quản tận:
A)
Trụ giả tầng có lông chuyển.
B)
Trụ đơn có lông chuyển.
C)
Vuông đơn có lông chuyển.
D)
Lát đơn có lông chuyển.
Đáp án
C
Câu 10
Đoạn cuối cùng của cây phế quản:
A)
Phế quản.
B)
Tiểu phế quản.
C)
Tiểu phế quản tận.
D)
Tiểu phế quản hô hấp.
Đáp án
C
Câu 11
Tế bào thuộc phế nang có chức năng chế tiết:
A)
Phế bào I.
B)
Phế bào II.
C)
Đại thực bào.
D)
Tế bào chứa mỡ.
Đáp án
B
Câu 12
Cơ Ressessen có bản chất là:
A)
Cơ vân.
B)
Cơ trơn.
C)
Cơ tim.
D)
Cơ biểu mô.
Đáp án
B
Câu 13
Thần kinh chi phối hoạt động của cơ Ressessen:
A)
Hệ thần kinh động vật.
B)
Hệ thần kinh thực vật.
C)
Hệ thần kinh tự động.
D)
Hệ thần kinh não-tuỷ.
Đáp án
B
Câu 14
Đặc điểm mao mạch hô hấp ở phổi:
A)
Mao mạch kiểu xoang.
B)
Mao mạch có cửa sổ.
C)
Thành có 3 lớp: Nội mô, màng đáy và tế bào quanh mao mạch.
D)
Đường kính thường lớn hơn chiều dày vách gian phế nang.
Đáp án
C
Câu 15
Cấu trúc nằm giữa 2 phế nang cạch nhau:
A)
Biểu mô hô hấp.
B)
Hàng rào trao đổi khí.
C)
Lưới mao mạch hô hấp.
D)
Vách gian phế nang.
Đáp án
D
Câu 16
Không khí trong lòng phế nang được ngăn cách với máu trong lòng mao mạch hô hấp nhờ:
A)
Biểu mô hô hấp.
B)
Hàng rào trao đổi khí.
C)
Lưới mao mạch hô hấp.
D)
Vách gian phế nang.
Đáp án
B
Câu 17
Cấu trúc đặc biệt có ở mặt tự do các tế bào biểu mô hô hấp:
A)
Lông chuyển.
B)
Vi nhung mao.
C)
Mâm khía.
D)
Diềm bàn chải.
Đáp án
A
Câu 18
Tế bào có thể nằm ở thành và lòng phế nang:
A)
Phế bào I.
B)
Phế bào II.
C)
Đại thực bào.
D)
Tế bào chứa mỡ.
Đáp án
C
Câu 19
Đoạn phế quản không nằm trong tiểu thuỳ phổi:
A)
Phế quản.
B)
Tiểu phế quản.
C)
Tiểu phế quản tận.
D)
Tiểu phế quản hô hấp.
Đáp án
A
Câu 20
Cấu trúc luôn luôn đi cùng với tiểu phế quản:
A)
Tĩnh mạch phổi.
B)
Động mạch phổi.
C)
Mao mạch hô hấp.
D)
Chùm ống phế nang.
Đáp án
B

Share on Google Plus

About drluc

 • Bác sĩ nhà quê
 • - Mọi người rồi sẽ quên đi điều bạn nói
  - Họ cũng sẽ quên đi việc bạn làm
  - Nhưng họ sẽ không quên những gì bạn làm họ cảm nhận
  - Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại
  - SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM VÀ CHIA SẺ!
   Blogger Comment
   Facebook Comment

  0 comments:

  Post a Comment

  Hotline: 0984.260.391