Trắc nghiệm Dược lý - Thuốc điều trị ung thư

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, đề thi môn Dược lý - Bài Các thuốc điều trị ung thư
Phần câu hỏiTHUỐC CHỐNG UNG THƯ
Loại câu hỏi nhiều lựa chọn có nhiều đáp án đúng (T/FQ)

1.
Các thuốc nhóm alkyl hóa chống ung thư bao gồm :


A.
Nhóm mù tạc nitơ (nitrogen mustard)


B.
Busulfan


C.
Melphalan


D.
Glucocoricoid


E.
Colchicine


2.
Các thuốc nhóm mù tạc nitơ (nitrogen mustard) chống ung thư bao gồm:


A.
Glucocoricoid


B.
Cyclophosphamide


C.
Chlorambucil


D.
Busulfan


E.
Melphalan


3.
Nhóm thuốc kháng chuyển hóa chống ung thư bao gồm :


A.
Methotrexate


B.
Thuốc kháng purine                                 


C.
Busulfan


D.
Melphalan


E.
Thuốc kháng pyrimidine


4.
Thuốc kháng purine chống ung thư bao gồm :                                


A.
Azathioprine


B.
6-mercaptopurine ( 6-MP )


C.
5-fluouracil ( 5-FU )


D.
Capecitabine


E.
Cytarabine


5.
Thuốc kháng pyrimidine chống ung thư bao gồm :                                


A.
Azathioprine


B.
6-mercaptopurine ( 6-MP )


C.
5-fluouracil ( 5-FU )


D.
Capecitabine


E.
Cytarabine


6.
Thuốc kháng pyrimidine chống ung thư bao gồm :                                


A.
Actinomycin D


B.
Gemcitabine


C.
Procarbazine


D.
Fludarabine


E.
Bleomycin sulfate


7.
Thuốc kháng sinh chống ung thư bao gồm :                                


A.
Actinomycin D


B.
Gemcitabine


C.
Procarbazine


D.
Doxorubicin


E.
Bleomycin sulfate


8.
Thuốc kháng sinh chống ung thư bao gồm :


A.
Daunorubicin


B.
Idarubicin


C.
Pentostatin


D.
Vincristine


E.
Vinblastine


9.
Các thuốc chống ung thư có nguồn gốc tự nhiên, hormone, enzyme bao gồm :


A.
Colchicine


B.
Các alkaloid của cây dừa cạn


C.
Vinorelbine


D.
Camptothecin


E.
Methotrexate


10.
Các thuốc chống ung thư có nguồn gốc tự nhiên, hormone, enzyme bao gồm:


A.
Paclitaxel và docetaxel


B.
L-asparaginase


C.
Glucocoticoid


D.
Nimesulid


E.
Tamoxifen


11.
Các thuốc chống ung thư có thể bao gồm :


A.
Interleukin-2


B.
Kháng thể đơn dòng : trastuzumab, rituximab…


C.
Yếu tố kích thích tập trung bạch cầu hạt ( G-CSF )


D.
Yếu tố kích thích tập trung đại thực bào ( M-CSF  ).


E.
Interferon (IFN)


12.
Căn cứ vào vị trí tác dụng trong chu kỳ phát triển và phân chia tế bào, các thuốc chống ung thư gồm các nhóm :


A.
Thuốc chống ung thư đặc hiệu


B.
Thuốc chống ung thư không đặc hiệu


C.
Thuốc chống ung thư đặc trưng


D.
Thuốc chống ung thư không đặc trưng


E.
Thuốc chống ung thư điển hình và không điển hình


13.
Các thuốc chống ung thư có hiệu quả điều trị cao tác động vào giai đoạn nào của chu kỳ phân chia tế bào :


A.
Pha M


B.
Pha S


C.
Pha G0


D.
Pha G1


E.
Pha G2


14.
Các thuốc chống ung thư có hiệu quả điều trị cao (do tác động vào pha S của chu kỳ phân chia tế bào) bao gồm:


A.
Vincristine


B.
Các thuốc kháng chuyển hóa


C.
Kháng sinh chống K


D.
Hormone


E.
Vinblastine


15.
Loại enzyme có tác dụng chống ung thư là :


A.
Aldolase


B.
Catalase


C.
L-sparaginase


D.
L-asparaginase


E.
D-sparaginase

Share on Google Plus

About drluc

 • Bác sĩ nhà quê
 • - Mọi người rồi sẽ quên đi điều bạn nói
  - Họ cũng sẽ quên đi việc bạn làm
  - Nhưng họ sẽ không quên những gì bạn làm họ cảm nhận
  - Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại
  - SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM VÀ CHIA SẺ!
   Blogger Comment
   Facebook Comment

  0 comments:

  Post a Comment

  Hotline: 0984.260.391