Câu hỏi trắc nghiệm Miễn dịch - Sinh lý bệnh tổng hợp ( Phần 2 )Câu hỏi số : 51

Các hội bg bệnh lý trong thiểu năng MD dòng T:

1. Hội chứng Digeorgre Đ/S

2. Hội chứng Bruton Đ/S

3. Hội chứng Nezelog Đ/S

4. Hội chứng SCID Đ/S

5. Hội chứng Bruton Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 52
Hội chứng Bruton tế bào bị tổn thương là

A. Lympho T

B. Đại thực bào

C. Tiều cầu

D. Tế bào gốc M

E. Lympho B
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 53

Hội chứng chediak - higashi tổn thương các tế bào:

A. Bạch cầu trung tính

B. Đại thực bào

C. Lympho bào Tc

D. Tế bào hắc tố

E. Tế bào thần kinh
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 54

Cơ chế suy giảm miễn dịch do:

1. Khả năng nhận diện KN của tế bào đáp ứng MD Đ/S

2. Ts tăng hoạt động Đ/S

3. Ts giảm hoạt động Đ/S

4. Th giảm khả năng nhận biết MHC lớp II Đ/S

5. Do Clon Cấm Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 55
Kháng nguyên của virus HIV có ác tính với TCD4:

A. GP42

B. GP125

C. C. P24

D. P17

E. GP120
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 56

Những yếu tố gây bất lợi cho hệ miễn dịch của cơ thể khi nhiễm HIV là:

A. Sự htay đổi kháng nguyên của HIV

B. Tiêu diệt Th

C. Gây phản ứng chép khi sinh kháng thể

D. Khó xác định Epitop đặc trưng của sản xuất vaxxin

E. ẩn trong ĐTB để tránh né hệ miễn dịch
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 57

HIV trở thành AIDS khi:

A. TCD4­ giảm

B. TCD4­ < 200 TB/mm3

C. TCD8 giảm

D. Đáp ứng miễn dịch thể giảm

E. Đáp ứng tế bào giảm
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 58

Các cơ chế gây suy giảm miễn dịch nhiễm HIV là:

A. Tấn công trực tiếp Th

B. Tấn công Th chưa bị nhiễm

C. Tấn công Tc

D. Hoạt hoá daclon LB

E. Tấn công ĐTB
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 59

Đặc điểm của HIV là:

1. Cấu trúc AND Đ/S

2. Có cấu trúc ARN Đ/S

3. ức chế trực tiếp kháng thể dịch tễ Đ/S

4. Thuộc họ Retrovirut Đ/S

5. Sống tiềm ẩn trong tế bào túc chủ Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 60

Triệu chứng sớm nhất của AIDS:

A. Sốt

B. Đau

C. ARC (AIDS - Relates - Complex)

D. Nhiễm trùng cơ hội

E. Hội chứng não
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 61

Cơ chế gẫy nhiễm của tế bào HIV cho tế bào hành:

1. ức chế thông qua Cytokin Đ/S

2. GP 120 Tế bào nhiễm gắn với tế bào lành Đ/S

3. Lý giải tế bào TCD4 Đ/S

4. Tự kháng thể qua phản ứng chéo Đ/S

5. Độc tế bào qua AND virut Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 62

Cơ chế gây suy giảm miễn dịch do nhiễm HIV là:

A. Tổn thương Th bị nhiễm

B. Tổn thương LB

C. Tổn thương Th chư bị nhiễm

D. Tổn thương đại thực bào

E. Tc không được hoạt hóa do thiếu IL - 2
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 63
cột 1
cột 2
HIV trở thành AIDS khi TCD4 < 200 TB/mm3
Virrut HIV diệt TCD4 theo cơ chế trực tiếp và gián tiếp làm tế bào chêts theo chương trình nhanh hơn
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 64
cột 1
cột 2
Hiện nay dùng AZT điều trị HIV
AZT ức chế men Rt của HIV
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 65

Thiếu B12 ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng miễn dịch là:

A. Teo các tổ chức lympho

B. Giảm khả năng sản xuất kháng thể

C. Giảm tế bào Lympho

D. Giảm khả năng phân chia

E. Giảm khả năng chuyển dạng non
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất

Đáp án: DCâu hỏi số : 66

Thiếu sắt ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch là:

A. Teo các cơ quan bạch huyết

B. Giảm tế bào lympho

C. Giảm khả năng sản xuất KT

D. Giảm khả năng chuyển dạng non

E. Giảm khả năng phân chia
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất

Đáp án: D

Câu hỏi số : 67

Cơ chế thiểu năng MD so suy sinh dưỡng là:

A. Thiếu Protein

B. Tổn thương tế bào

C. Thiếu Vitamin

D. Nhiễm khuẩn

E. Thay đổi một số chất trong huyết tương
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 68

Tổn thương nguy hiểm nhất trong suy giảm miễn dịch do suy sinh dưỡng là:

A. Teo tuyến ức và các hạch bạch huyết

B. Giảm lượng lympho bào ở máu ngoại vi

C. Hàm lượng bổ thể giảm

D. Đáp ứng với kém với vacxin

E. Hàm lượng kháng thể trong máu giảm
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 69
Suy dinh dưỡng ảnh hưởng đến MD do

A. Thiếu nguyên liệu tổng hợp KT

B. ảnh hưởng đến sư trưởng thành và phát triển của hệ thống MD

C. Nhiễm khuẩn

D. Thiếu một số chất trong huyết tương

E. Khả năng tiết Interlukin giảm
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 70
Suy dinh dưỡng ảnh hưởng đến MD do giảm:

A. Tính phản ứng của cơ thể
B. Phát triển của tổ chức Lympho
C. Phát triểm của đại thực bào
D. Tế bào Lympho B
E. Tế bào Lympho T
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời
Đáp án:Câu hỏi số : 71
cột 1
cột 2
TRong bệnh ung thư có suy giảm miễn dịch
Ts tăng
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương với ý (câu) mà bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 72

Phóng xạ có thể làm suy giảm đáp ứng MD do:

A. ức ché sản xuất KT

B. ức chế sản xuất IL2

C. ức chế quá trình phân chia tế bào

D. Diệt các tế bào non

E. Làm giảm khả năng thực bào
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án: DCâu hỏi số : 73

Cocticoid gây suy giảm miễn dịch do:

A. ức chế sản xuất kháng thể

B. ức chế sản xuất Il2

C. ức chế phát triển tế bào

D. Giảm khả năng chuyển dạng của lympho bào

E. Lý giải tế bào lympho
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án: ECâu hỏi số : 74

Bệnh ác tính gây suy dinh dưỡng theo cơ chế:

A. Cho suy dinh dưỡng

B. Do suy giảm tế bào MD

C. Do tổ ác tính di căn vào tổ chức lympho

D. Do các chất của tế bào K (T GF - B) can thiệp vào tế bào

E. Do các thuốc điều trị K
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất

Đáp án: BCâu hỏi số : 75
Trong nhiễm khuẩn thường gây suy giảm miễn dịch do

A. Độc tố vi khuẩn gây ức chế

B. Hoạt hoá Ts

C. Giảm sản xuất KT

D. Giảm ...

E. Giảm tiết cytokin
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án: A

Câu hỏi số : 76
cột 1
cột 2
Nấm Candida Albicans gây đáp ứng miễn dịch tế bào (MCI)
Nó ký sinh trong tế bào, phải có vai trò của LT thì đạt thực bào mới diệt được chúng
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là g nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 77
cột 1
cột 2
Thiếu Vitamin A mắt sẽ khô và rất dễ bị viêm
Thiếu dịch có chứa lysozyme diệt khuẩn
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn co là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 78

Cơ chế miễn dịch không đặc hiệu chống vi khuẩn ngoại bào là:

A. Hoạt hoá bổ thể

B. Opsonin hóa vi khuẩn

C. Đại thực bào tăng tiết Cytokin

D. Tăng cường thực bào

E. Tăng TNF
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 79

Cơ chế bảo vệ không đặc hiệu đối với nhiễm khuẩn ngoại bào là:

A. Kích thích tế bào nội mô sản xuất IL - 1

B. Kích thước tế bào nội mô sản xuất INF

C. Kích thích tế bào nội mô sản xuất IL - 6

D. Tăng thực bào

E. Hoạt hoá C''
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 80

Cơ chế bảo vệ miễn dịch đặc hiệu chống nhiễm khuẩn ngoại bào là:

A. Do TCD4 tiết IL - 4

B. Do TCD4 tiết IL - 5

C. Do TCD4 tiết IL - 6

D. Dòng Lympho B sản xuất Ig

E. Đáp ứng dịch thể là chủ yếu
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:


Câu hỏi số : 81
cột 1
cột 2
Nghiên cứu sản xuất cac xin mới vẫn là trọng tâm của miễn dịch học trên thế giới
Nó dự phòng các bệnh truyền nhiễm cho con người
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 82:

Miễn dịch đặc hiệu chống vi khuẩn nội bào do:

A. TCD4 tăng sản xuất cytokin

B. TCD4 Tăng sản xuất INF anpha

C. Tăng cường đáp ứng miễn dịch tế bào

D. TCD8 tăng hỗ trợ

E. Có sự tham gia của TDTH
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 83

Vai trò của IGA trong miễn dịch chống vi sinh vật:

A. Kết hợp đặc hiệu với kháng nguyên

B. Trung hoà độc tố

C. Ngưng kết vi khuẩn

D. Chống vi khuẩn bám dính

E. Gây dị ứng
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 84

Miễn dịch đặc hiệu chống nhiễm khuẩn ngoại bào là:

A. Đáp ứng dịch thể là chủ yếu

B. Đáp ứng tế bào là chủ yếi

C. Đại thực bào tiết lymphokin

D. Dòng B tăng sản xuất Ig

E. TCD4 tăng tiết IL - 4
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 85

Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu chống virut do

A. IgA

B. IgM

C. IgG

D. Interfeon

E. CTL (Tc)
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 86
cột 1
cột 2
Có tai biến hạ huyết áp trong bệnh nhiễm khuẩn Gram âm
Nội độc tố phức hợp miễn dịch đã khởi phát hệ thống bổ thể
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 87

Biện pháp thay đổi KN bề mặt của VSV hay gặp là:

A. Đảo đoạn

B. Thay đổi một số đoạn trong ADN

C. Thay bằng một gen mới hoàn toàn

D. Tái tổ hợp 1 AND mới

E. Tất cả các thay đổi trên
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiêus trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 88

Việc sản xuất vacxin chống vi khuẩn gặp khó khăn do:

A. Vi khuẩn thay đổi KN bề mặt

B. Tạo vỏ bọc vùng chắn

C. Phản ứng chéo gây hại cho vật chủ

D. Gây suy giảm miễn dịch do độc tố
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án: ACâu hỏi số : 89
Các vi khuẩn nội bào né tránh hệ MD do

A. ức chế hào nhập phagoson và lyosom

B. Biến đổi RN bề ặnt

C. Dọn sạch gốc tự do

D. Sản xuất hemolysim phá vỡ màng phagosom
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án: BCâu hỏi số : 90

Vi khuẩn ở ngoại bào có các biện pháp né tránh sau

A. Protein bề mặt biến đổi
B. Bất hoạt C'
C. Chống lại thực bào
D. Giải phóng enaym
E. Bám dính vào tế bào chủ

Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án: D
Câu hỏi số : 91

cột 1
cột 2
Việc xản xuất vacxin phòng sốt rét khó khăn
KST sốt rét luôn thay đổi kháng nguyên bề mặt
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai
Hãy ghi chữ cái tương ứng với y (câu) mà bạn co là đúng vào phiếu trả lời
Đáp án:

Câu hỏi số : 92

Cơ chế thay đổi kháng nguyên của vi sinh vật là:

A. Thay đổi một số Nucleotit của đoạn AND hoạt động bằng một tiềm ẩn

B. Thay thế Gefne biểu lộ kháng nguyên = gefne mới

C. Giữ nguyên gefne bảo vệ kháng nguyên

D. Thay đổi hỗn hợp bằng tái tổ hợp hoặc đảo đoạn

E. Thay đổi hỗn hợp bằng một đoạn hay dính đoạn
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 93

Các biện pháp né tránh của ký sinh trùng là:

1. ẩn trong vỏ bọc Đ/S

2. Thay đổi kháng nguyên qua từng giai đoạn Đ/S

3. ức chế Ts Đ/S

4. Hoạt hoá Lympho T Đ/S

5. Giảm hoạt hoá Lympho T Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 94

Các biện pháp né tránh của vi sinh vật là:

1. Hoà nhập Phagoson và Lyosom Đ/S

2. Dọn sạch các gốc tự do kháng nguyên lại enzym Đ/S

3. Bám trên mặt Lypho Tc Đ/S

4. Thay đổi kháng nguyên bề mặt Đ/S

5. ức chế miễn dịch Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 95
Virus có thể né tránh cơ chế bảo vệ do:

A. Thay đổi kháng nguyên

B. Tấn công tế bào miễn dịch

C. ức chế tiết Cytokin

D. Tạo hợp bào làm mất chức năng của tế bào miễn dịch

E. Dọn sạch các gốc tự do
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai

Đáp án: ECâu hỏi số : 96
Oncogen virrut

1. AND Đ/S

2. ARN Đ/S

3. Gefne Pol mã cho men sao chép ngược Đ/S

4. Gefne Env mã cho glyco Protein vỏ virut Đ/S

5. Gefne Gag mã cho Protein virt Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 97

HIV xâm nhập vào TCD4 do:

A. Phân tử gP41 của HIV khớp với Receptor TCD4

B. Phân tử P24

C. Phân tử gP120

D. Phân tử P17

E. Phân tử P48
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 98

Đáp ứng miễn dịch chống virus chủ yếu là:

A. Miễn dịch dịch tể

B. Miễn dịch tế bào

C. INF

D. NK

E. Bổ thể
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 99

Đáp ứng miễn dịch chốn viuirrut kém hiệu quả do:

A. TCD4 bị tiêu diệt bởi HIV

B. HIV xâm nhập nội bào nhanh

C. Phản ứng chéo của KT chốn HIV với CD4

D. Fc tạo điều kiện tốt cho HIV với CD4

E. Kháng thể chung hoà ít hiệu lực

Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:


Câu hỏi số : 100
cột 1
cột 2
Tiêm vacxin BCG có tác dụng kìm hãm phát triển của HIV
BCG kích thích cơ thể sinh kháng độc tố HIV
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án
Share on Google Plus

About drluc

 • Bác sĩ nhà quê
 • - Mọi người rồi sẽ quên đi điều bạn nói
  - Họ cũng sẽ quên đi việc bạn làm
  - Nhưng họ sẽ không quên những gì bạn làm họ cảm nhận
  - Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại
  - SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM VÀ CHIA SẺ!
   Blogger Comment
   Facebook Comment

  0 comments:

  Post a Comment

  Hotline: 0984.260.391