Câu hỏi trắc nghiệm Miễn dịch - Sinh lý bệnh tổng hợp ( Phần 3 )

Câu hỏi số : 101

Virut và cơ thể sẽ:

1. Gắn vào tế bào túc chủ Đ/S

2. Sử dụng anucleic của tế bào túc chủ tổng hợp protein Đ/S

3. Chỉ lý giả tế bào nó xâm nhập Đ/S

4. Làm cho tế bào túc chủ sản xuất P lạ Đ/S

5. Làm ly giải tế bào Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 102
Ký sinh trùng có thể né tránh được hệ miễn dịch do

A. ẩn nấp trong tế bào

B. Phong toả cơ chế diệt khuẩn

C. Ly giải màng phagosom

D. Phong bế các gốc tợ do

E. ẩn mình trong vỏ bọc
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất

Đáp án: ACâu hỏi số : 103

Đáp ứng miễn dịch cơ thể trong nhiễm KST gặp khó khăn do

A. KST ẩn trong tế bào nhiễm KST gặp khó khăn do

B. Giảm hoạt hoá Lympho T

C. ức chế sản xuất Cytokin

D. Tạo vỏ bọc vùng chác

E. Phủ bởi các Protein vật chủ
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất

Đáp án: ECâu hỏi số : 104

Cơ chế miễn dịch đặc hiệu chống ký sinh trùng:

A. Tăng sản xuất IgE

B. Tăng hoạt hóa bổ thể

C. TNF ở nồng độ thấp

D. TNF ở nồng độ thấp

E. TNF ở nồng độ cao
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số :105

Miễn dịch đặc hiệu chống ký sinh trùng gồm:

1. IgE Đ/S

2. INF anpha Đ/S

3. Đáp ứng miễn dịch tế bào là chủ yêu Đ/S

4. INF gama Đ/S

5. Bổ thể Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 106

Tia phóng xạ có thể gây K do:

1. Gây tổn thương tổ chức bạch huyệt Đ/S

2. Gây tổn thương tế bào thực bào Đ/S

3. Gây suy giảm miễn dịch Đ/S

4. Gây giải phóng TNF Đ/S

5. Gây đột biến biểu hiện tế bào cơ thể Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án: Đ S Đ S ĐCâu hỏi số : 107

Nguyên nhân K do virus hay gặp nhất là:

A. Virus cúm

B. Virus bại liệt

C. Virus

D. Virus MULV

E. Virus Herper
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án: ECâu hỏi số : 108

Nguyên nhân hoá chất gây K bằng cách

A. Tạo ra KNK đặc hiệu riêng

B. Gây suy giảm miễn dịch

C. ức chế TS

D. Tạo sử dụng nạp với các tế bào đột biến
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án: ACâu hỏi số : 109

Các nguyên nhân sau đay là nguyên nhân bài trong gây K:

1. Suy giảm miễn dịch Đ/S

2. Hoá chất Đ/S

3. Virus Đ/S

4. Giảm hoạt động TS Đ/S

5.Rối loạn kiểm soát điều hoà miễn dịch Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án: Đ S S Đ ĐCâu hỏi số : 110

Kháng nguyên K là:

1. Những Protein cơ thể bình thường không có Đ/S

2.Những Protein cơ thể bình thường có rất ít Đ/S

3. Không phải là đích cho tế bào Đ/S

4. Không phải là đích choa ĐƯMD đặc hiệu Đ/S

5.Có khả năng kích thích ĐƯMD của túc chủ Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 111

Kháng nguyên đặc hiệu ghép K là:

A. Kháng nguyên được phát hiện bằng mảnh ghép K

B. Phụ thuộc vào tổ chức K phát triển

C. Phụ thuộc vào hoá chất gây K

D. Đã xác định được ĐUMD của nó trong ống nghiệm

E. Xác định được ĐUMD của nó trong cơ thể người
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 112

Kháng nguyên ung thư bào thai là:

A. Kháng nguyên được sản xuất ở thời kỳ bào thai

B. Khi ra đời không được sản xuất

C. Kháng nguyên K gan nguyên phát (AFP)

D. Kháng nguyên Adenocarcinoma của đại tràng (CEA)

E. Kháng nguyên TSTA
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 113
Kháng nguyên liên quan đến K là:

1. Kháng nguyên liên quan đến K là Đ/S

2. Kháng nguyên ghép tạng đặc hiệu K Đ/S

3. Kháng nguyên LimfoT Đ/S

4. Kháng nguyên H2 - D Đ/S

5. Kháng nguyên ung thư bào thai Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 114

ứng dụng miễn dịch trong chẩn đoán K hiệu quả cao gồm

A. Kháng thể trực tiếp (Invitro)

B. Kháng thể gián tiếp (Invitro)

C. Kháng thể đơn CLON

D. Kháng thể đánh dấu huỳnh quang

E. Kháng thể đặc hiệu đánh dấu phóng xạ
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 115

Kháng nguyên đặc hiệu của ung thư (TSTAS) là:

1. Không có đặc tính riêng cho tương loại tổ chức Đ/S

2. Là một phần tế bào bình thường Đ/S

3. Có kích thước chống miễn dịch ung thư Đ/S

4. Là đích cho điều trị và tìm nguồn gốc Đ/S

5. Không kích thích miễn dịch chống K Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 115

Đặc điểm của kháng nguyên K là:

A. Không được nhận biết kháng nguyên và có phản ứng chống kháng nguyên

B. Chống kháng nguyên lạ khác

C. Có mặt trong cơ thể và chịu sự kiểm soát của cơ thể

D. Nhận biết kháng nguyên và có phản ứng chống kháng nguyên

E. Có đáp ứng miễn dịch
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 116

Cytokin quan trọng nhất của ĐTB có tác dụng chống K là:

A. TNF

B. IL1

C. IFN

D. FCR

E. enzym
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án: ACâu hỏi số : 117

Đại thực bào diệt tế bào ung thư theo cơ chế sau:

1. Gắn TNF vào receptor tế bào K Đ/S

2. Diệt tế bào K nhưng không đặc hiệu tế bào bình thường Đ/S

3. Hoạt hóa TNF hoại tử K Đ/S

4. Làm tăng đáp ứng của tế bào K Đ/S

5. Làm gẫy các protein của tế bào K Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 118

Các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch K gồm:

1. Đại thực bào Đ/S

2. Mastocyt Đ/S

3. NK Đ/S

4. Bạch cầu ưa axit Đ/S

5. Nguyên bào sợi Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 119

Bạch cầu ưa AxAxxits được hoạt hoá chống K bởi:

A. IL - 2

B. Lymphokin của TDTH

C. IgA

D. IgG

E. IgM
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 120
Tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu chống K là

1. Tế bào K Đ/S

2. Tiểu cầu Đ/S

3. Bạch cầu trung tính Đ/S

4. Đại thực bào Đ/S

5. Mátocyt Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 121

Via trò của tế bào NK trong miễn dịch K phụ thuộc:

A. INF

B. THROMBOXAN A2

C. TNF

D. IL - 2

E. Cytokin của Lymfo T và đại thực bào
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 122
cột 1
cột 2
Các phương pháp làm tăng cường đáp ứng miễn dịch là một hướng tích cực trong điều trị
ở người bị ung thư đáp ứng miễn dich bị suy giảm
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 123

Đáp ứng miễn dịch chống ung thư có lợi gồm:

A. Ly giải tế bào K nhờ C'

B. Ly giải tế bào K phụ thuộc kháng thể

C. Ly giải tế bào K phụ thuộc Lymfokin

D. Ly giải tế bào K phụ thuộc sản phẩm của ĐƯMD tế bào

E. Phức hợp KN kháng thể bám trên tế bào K phong bế gây hiện tượng tạo thuận
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 124
cột 1
cột 2
Đáp ứng miễn dịch chống K chủ yếu ĐƯMD dịch thể
KT dịch thể chỉ phong bế được tế bào K mà không ly giải được tế bào
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 125

Cơ thể có đáp ứng miễn dịch chống K vì:

A. Ung thư gặp ử tuổi ấu thơ và người già

B. Một số K ghép cơ quan có điều trị thuốc ức chế miễn dịch

C. Sarcoma Kaposi và một số K khác gặp ở người suy giảm miễn dịch

D. Ghép cơ quan có điều trị thuốc ức chế miễn dịch không mắc K

E. Thực nghiệm chứng minh cơ thể có ĐUMĐ chống K
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 126

Đáp ứng dịch thể chống K là:

A. Kháng thể dịch thể không ly giải tế bào K

B. Muốn diệt tế bào K phải có C''

C. Truyền huyết thanh miễn dịch là tế bào K bị diệt

D. Các Protit kháng nguyên không được phép có ở tổ chức bình thường

E. Truyền huyết thanh MD thường tạo thuận K phát triển
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 127

Kích thích hiệu ứng miễn dịch để điều trị và phòng chống K gồm:

1. Chủng vac xin KN virus để điều trị và phòng chống K gồm Đ/S

2. Tiêm liều thấp kháng thể chống CD 3 Đ/S

3. Tiêm liều cao kháng thể chống CD3 Đ/S

4. Kích thích MD Không đặc hiệu bằng BCG Đ/S

5. Gắn kháng thể đơn Clon với thuốc diệt K Đ/S
Hãy ghi chữ Đ bạn cho là đúng, chữ S bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 128
Vai trò của IL - 2 tromg đáp ứng chống K

A. Hoạt hoá tế bào NK

B. Hoạt hoá C'' (bổ thể)

C. Tăng tế bào LAK

D. Hoạt hoá một số Lympho khác

E. Hoạt hoá CTL
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 129

Vai trò Tc trong miễn dịch chống K là:

A. Là tế bào hiệu ứng MHC lớp chống K

B. Cơ chế ly giải tế bào K giống ly giải tổ chức dị gefne

C. Đáp ứng chống K giống Th, lympho B phản ứng nhớ

D. Đáp ứng miễn dịch lần 2 yếu hơn lần 1

E. Nhận biết kháng nguyên trên tế bào K nhờ MHC
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 130

Các cytokin trong đáp ứng miễn dịch tế bào chống K gồm:

A. IL - 4

B. IL - 2

C. MIF

D. IFN

E. LT (Lymfotoxin)
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 131

Biện pháp né tránh của tổ chức K là:

A. Hiện tượng lén qua

B. Hiện tượng đột biến

C. ức chế hệ thống đông máu tạo kén phibrin phủ

D. Sự điều biến của kháng nguyên K

E. Suy giảm miễn dịch
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 132
cột 1
cột 2
Hiện nay sử dụng IFN an pha điều trị K trong lâm sàng khá phổi biến
IFN giúp tế bào NK ly giải tế bào K làm tăng bộ lộ MHC lớp I
A. Cột 1 đúng, cột 2 đúng, cột 2 giải thích được cho cho cột 1
B. Cột 1 đúng cột 2 đúng, cột 2 không giải thích được cho cột 1
C.  Cột 1 đúng, cột 2 sai
D. Cột 1 sai, cột 2 đúng
E. Cột 1 sai. cột 2 sai

Hãy ghi chữ cái tương ứng với ý (câu) mà bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 133

Vai trò của MHC trong miễn dịch chống K là:

A. MHC trên mặt tế bào K để Lympho T nhận diện phá huỷ tế bào

B. Tế bào T chỉ nhận diện KN K trên MHC

C. Một số tế bào K kích thích biểu lộ MHC

D. Một số tế bào K kích thước biểu lộ MHC

E. MCH là cản trở lympho T chống K
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 134

ứng dụng miễn dịch để điều trị và dự phòng K gồm:

A. Kích thích tế bào hiệu ứng miễn dịch

B. Kháng thể trị liệu

C. Sử dụng Corticoid trị liệu

D. Miễu dịch trị liệu vay mượn

E. Cytokin trị liệu
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Câu hỏi số : 135

Tổ chức K có thể tránh hệ MD do:

A. Tml......MD yếu

B. Giảm bộ lộ MHC

C. Nồng độ KN K quá cao

D. Do hiện tượng dung nạp của cơ thể

E. Do tính KN của tổ chức K cao
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai

Đáp án: ECâu hỏi số : 136

Tổ chức K có thể né tránh được miễn dịch nhờ:

A. Mạng che kháng nguyên nhờ phân tử glucolaly x

B. Do TGF a của tế bào K ức chế lymphocyte

C. Do phức hợp KNK + KT gây ra sự phong bế

D. Do hiện tượng lén qua

E. Do sự xuất hiện protein đặc hiệu K trên màng tế bào K
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án: ECâu hỏi số : 137
Các Cytokin tác dụng điều trị K là

A. IL 2

B. TNF

C. INF

D. GM - CSF

E. IL 4
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án: ECâu hỏi số : 138

Phương pháp trị niệu miễn dịch đối với k tốt nhất là:

A. Tiêm vacxin không đặc hiệu

B. Dùng vacxin virus

C. KT chống diotyp

D. KT đặc hiệu chống KNK

E. KT cộng hợp đa loài
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất

Đáp án: D
Câu hỏi số : 139

Miễn dịch ghép là:

A. Một phản ứng bảo vệ

B. Phản ứng tự miễn

C. Là quá trình sản xuất KT chống KN mô

D. Sản xuất KT chống KN tế bào

E. Chống các KN hoà tan
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án: BCâu hỏi số : 140

Tham gia phản ứn thải ghép mãn gồm:

A. ADCC

B. Tc

C. Các Lymphokin

D. Mastocy

E. Lympho K
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 141

Trong bong mảnh ghép có vai trò của:

A. Lympho T

B. Lympho B

C. Đại thực bào

D. Tiểu cầu

E. Bạch cầu trung tính
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 142

Có thể ghép mô của các cơ thể sau:

A. Cha mẹ cho con

B. Anh em cho nhau

C. Anh em sinh đôi cùng trứng

D. Anh em sinh đôi khác trứng

E. Hai co thể cùng MHCII
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng nhất vào phiếu trả lời

Đáp án: ECâu hỏi số : 143

Để ghép mô thành cần tím:

A. Cùng nhóm KN hồng cầu

B. Cùng MHCI

C. Cùng MHCII

D. Cả 3 yếu tố trên
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án: D

Câu hỏi số : 144
Tiến hành ghép cơ khi phản ứng Cross - match có kết quả sau

A. (-) (+) (+)

B. (-) (+) (-)

C. (+) (+) (-)

D. (+) (-) (-)

E. (-) (-) (-)
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 145

Đọ kháng nguyên trước ghép chủ yếu gồm:

A. Đo ABO

B. Đọ Lewwis

C. Đọ Rh

D. Đọ HLA - lớp I

E. Đọ HLA - Lớp II
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 146

Yếu tố quan trọng nhất để miễn dịch ghép thành công là:

A. Có kỹ thuật tốt

B. Có thuốc ức chế miễn dịch đặc hiệu

C. Hiểu biết về tính chất phù hợp tổ chức

D. Phương pháp xác định chính xác tính chất phug hợp tổ chức của cơ thể nhận với mảnh ghép

E. Toàn trạng của bệnh nhân
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 148:

Kiểu ghép được đáp ứng và quan tâm nhất hiện nay là:

A. Antograft (Ghép tự thân)

B. Antograft (ghép cùng loài khác gen)

C. Xenogrft (ghép khác loài)

D. Một số graft (cùng gen + anh em sinh độ cùng trứng)
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là đúng và phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 149

Chức năng của MHC là:

A. Dấu ấn bề mặt tế bào báo hiệu cho Th, Tc

B. Hoạt động giống một cấu thành của Recepteur hoóc môn

C. Tham gia sự biệt hoá ở bào thai

D. Tạo điều kiện dung nạp miễn dịch

E. Sản sinh tính đa dạng qua gene
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:Câu hỏi số : 150

Vai trò của kháng nguyên MHCH là:

A. Thải bỏ mô ghép

B. Miễn dịch chống K

C. Phản ứng mô ghép chống túc chủ

D. Gây độ tế bào nhiễm Virut

E. Giới thiệu kháng nguyên cho tế bào Th1 (TCD8)
Hãy khoanh vào chữ cái với bạn cho là sai vào phiếu trả lời

Đáp án:

Share on Google Plus

About drluc

 • Bác sĩ nhà quê
 • - Mọi người rồi sẽ quên đi điều bạn nói
  - Họ cũng sẽ quên đi việc bạn làm
  - Nhưng họ sẽ không quên những gì bạn làm họ cảm nhận
  - Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại
  - SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM VÀ CHIA SẺ!
   Blogger Comment
   Facebook Comment

  0 comments:

  Post a Comment

  Hotline: 0984.260.391