Trắc nghiệm sinh lý bệnh: Bài khái niệm về bệnh nguyên

Trắc nghiệm Sinh lý bệnh: Bài khái niệm về bệnh nguyên

Test Sinh lý bệnh

Bài này cung cấp cho các bạn những kiến thức sinh lý bệnh về bệnh nguyên, bệnh căn - Nguồn câu hỏi được lấy từ ngân hàng câu hỏi của Học Viện Quân Y

Các bạn có những thắc mắc cần giải đáp vui lòng để lại comment bên dưới hoặc gửi về groups và fanpage Ngân hàng đề thi y khoa để được cộng đồng hỗ trợ. 
Phần 1: Đúng/ Sai (T/F).
Đánh dấu X vào cột Đ nếu cho là đúng, đánh dấu X vào cột S  nếu cho là sai


Câu 1. Nguyên nhân gây bệnh
Đ
S
1.Nguyên nhân quyết định tính đặc trưng của bệnh


2.Bệnh xuất hiện khi có nguyên nhân tác động lên cơ thể


3.Có rất ít bệnh tự phát sinh


4.Một tập hợp đầy đủ các điều kiện có thể làm bệnh phát sinh


5.Nguyên nhân dễ gây bệnh nếu có nhiều điều kiện thuận lợi


 Câu 2. Nguyên nhân gây bệnh
Đ
S
 1.Có bệnh là phải có nguyên nhân


2.Có nhiều bệnh chưa tìm được nguyên nhân


3.Nguyên nhân phát huy tác dụng khi có các điều kiện cần thiết


4.Có nguyên nhân ắt phải có bệnh


5.Mỗi nguyên nhân gây một bệnh, mỗi bệnh do một N nhân


 Câu 3. Nguyên nhân gây bệnh
Đ
S
1.Phần lớn nguyên nhân gây bệnh nằm ngoài cơ thể


2.Có mặt nguyên nhân là bệnh xuất hiện ngay


3.Một nguyên nhân có thể gây ra nhiều bệnh


4.Nguyên nhân nào muốn gây bệnh cũng đòi hỏi đầy đủ điều kiện


5.Học thuyết bệnh nguyên có tác dụng kích thích sự tìm tòi nghiên cứu


 Câu 4. Nguyên nhân và điều kiện gây bệnh
Đ
S
1.Điều kiện gây bệnh hoàn toàn thuộc ngoại môi


2.Nguyên nhân và điều kiện có vai trò gây bệnh như nhau


3.Một nguyên nhân xâm nhập vào một cơ thể chỉ gây được một bệnh


4.Nguyên nhân của bệnh này có thể trở thành điều kiện của bệnh kia


5.Điều kiện của bệnh này có thể trở thành nguyên nhân của bệnh kia


 Câu 5. Nguyên nhân, điều kiện gây bệnh và bệnh
Đ
S
1.Phải hội tụ đủ mọi điều kiện thì nguyên nhân mới gây được bệnh


2.Tất cả các bệnh xảy ra trên một người đều có chung các điều kiện


3.Phản ứng của cơ thể cũng được xếp vào đ. kiện gây bệnh


4.Thể tạng được xếp vào nguyên nhân gây bệnh


5.Điều kiện luôn luôn tạo thuận lợi cho nguyên nhân phát huy tác dụng gây bệnh


Câu 6. Nguyên nhân và bệnh
Đ
S
1.Bệnh năng hay nhẹ hoàn toàn do nguyên nhân quyết định


2.Hậu quả của bệnh này có thể là nguyên nhân của bệnh kia


3.Nguyên nhân và bệnh xuát hiện cùng thời gian


4.Điều kiện có thể làm thay đổi hậu quả của bệnh


5.Nguyên nhân khác nhau thì hậu quả bệnh cũng khác nhau


Câu 7. Nguyên nhân và bệnh
Đ
S
1.Nguyên nhân nào thì dẫn đến hậu quả (bệnh) ấy


2.Có nhiều bệnh không có nguyên nhân


3.Có nhiều bệnh chưa tìm được nguyên nhân


4.Cùng một tên bệnh có thể do hai hay nhiều nguyên nhân gây ra


5.Hai bệnh khác tên có thể do cùng một nguyên nhân


 Câu 8. Hiện nay,số lượng các bệnh chưa biết nguyên nhân
Đ
S
1.Tất cả các bệnh đều đã biết nguyên nhân


2.Còn rất ít bệnh chưa biết nguyên nhân


3.Còn nhiều bệnh chưa tìm được nguyên nhân đích thực


4.Có một số bệnh đã tìm được nguyên nhân mà trước đây không biết


5.Rất nhiều bệnh  không thể tìm được nguyên nhân chính
Phần 2: Câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQ)
Hãy chọn một ý đúng nhất trong 5 ý A,B,C,D,E và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đó.

Câu 1. Định nghĩa bệnh nguyên
A.Yếu tố quyết định tính đặc trưng của bệnh
B.Yếu tố chủ yếu làm bệnh phát sinh
C.Yếu tố quyết định sự diễn biến của bệnh
D.Yếu tố gây ra bệnh
E.Yếu tố quyết định hậu quả của bệnh
Câu 2. Nguyên nhân gây bệnh
A.Quyết định gây ra bệnh
B.Quyết định tính đặc trưng của bệnh
C.Quyết định gây ra bệnh và tính đặc trưng của bệnh
D.Quyết định sự diễn biến của bệnh
E.Tất cả 4 ý trên đều đúng
Câu 3 Yếu tố xã hội
A.Là một nguyên nhân gây bệnh
B.Là yếu tố làm thay đổi vai trò của nguyên nhân gây bệnh
C.Là một điều kiện gây bệnh
D.Cả 3 ý trên đều đúng
E.Cả 3 ý trên đều không đúng
Câu 4. Thể tạng
A.Làm thay đổi tính đặc trưng của bệnh
B.Làm thay đổi bản chất của nguyên nhân gây bệnh
C.Làm bệnh khó phát sinh
D.Làm bệnh dễ phát sinh
E.Làm bệnh dễ hoặc khó phát sinh
Câu5. Bệnh di truyền
A.Không có nguyên nhân
B.Do sai sót trong cấu trúc ADN
C.Do sai sót của ARN
D.Do rối loạn về số lượng và chất lượng nhiễm sắc thể
E.Do rối loạn cấu trúc của ty thể
Câu 6. Nguyên nhân gây bệnh chính hiện nay đối với nước ta
A.Yếu tố cơ học
B.Yếu tố vật lý
C.Yếu tố hóa học
D.Yếu tố sinh học
E.Yếu tố môi trường, dinh dưỡng


Phần 3: Câu hỏi trả lời ngỏ ngắn (S/A-QROC)
Hãy viết bổ sung vào chỗ còn để trống (….) các ký hiệu, các từ, cụm từ, hoặc câu thích hợp

Câu 1. Ba thuyết về bệnh nguyên trong quá khứ
1…thuyet nguyen nhan don thuan…
2.Thuyết điều kiện gây bệnh
3…thuyet the tang…………………
Câu 2. Quan hệ giữa nguyên nhân và điều kiện gây bệnh
1.Nguyên nhân (1)…quyet dinh…………….gây bệnh
2.Điều kiện (1)…tao thuan loi  ………………cho (3)…nguyen nhan……….
Câu 3. Quan hệ nhân quả giữa nguyên nhân và bệnh
1.Có bệnh thì phải có (1)…nguyen nhan……………
2.Có (2) nguyen  nhan……………chưa hẳn đã có (3)…benh………
Câu 4. Nguyên nhân và bệnh
1.Một nguyên nhân có thể gây ra…nhieu benh ………..
2.Một bệnh có thể do …nhieu nguyen nhan……………
Câu 5. Những nguyên nhân bên ngoài gây bệnh thường gặp
1co hoc………………
2.Vật lý
3 hoa hoc …………….
4 sinh hoc……………….

5.Môi trường
Share on Google Plus

About drluc

 • Bác sĩ nhà quê
 • - Mọi người rồi sẽ quên đi điều bạn nói
  - Họ cũng sẽ quên đi việc bạn làm
  - Nhưng họ sẽ không quên những gì bạn làm họ cảm nhận
  - Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại
  - SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM VÀ CHIA SẺ!
   Blogger Comment
   Facebook Comment

  0 comments:

  Post a Comment

  Hotline: 0984.260.391